Back to top

realisaties // Restauratie / Erfgoedzorg

Hof van Ravestein Brugge

Project: Restauratie en herbestemming tot hotel Relais Ravestein (2000-2005)

HISTORIEK EN PROGRAMMA
Het “Hof van Ravestein is een historisch complex met middeleeuwse kern, dat evolueerde tot een hoofdvolume met een in hoofdzaak 18de eeuwse, classicistische uitstraling met prachtige, zuivere achtergevel met fronton, gericht op de Sint-Annarei. Dit voormalig stadspaleis vertoonde na een jarenlange leegstand belangrijke constructieve en bouwfysische schade, waarbij men zelfs plaatselijk van een ruïneuze toestand kon spreken en was dus aan dringende restauratiewerken toe. De opdracht bestond erin om het gebouwencomplex grondig te herconditioneren tot een luxehotel ”Relais Ravestein”, met comfortabele, prestigieuze hotelsuites, stijlvolle restaurantzalen en de modernste vergaderfaciliteiten, voorzien van de meest uitgekiende technische uitrustingen op vlak van HVAC, toegangscontrole, verlichting en telecom.

RESTAURATIE- EN VERBOUWINGSWERKEN
Alle toevoegingen en transformaties werden ontworpen met eerbied voor de kunsthistorische waarde van de bestaande gebouwen. De recente, waardeloze bijgebouwen maakten plaats voor duidelijk eigentijdse uitbreidingen met o.a. licht ogende inox- en glasconstructies en de sobere aanbouw en verhoging met glasstrook tegen de imposante straatmuur kant Molenmeers.
Bij het deel restauratie werd gestreefd naar vakkundig herstel van het waardevolle, met maximaal behoud van de authenticiteit in de mate van het mogelijke. Gezien de plaatselijk ruïneuze toestand en de bouwfysische schade aan constructieve elementen, moest noodgedwongen plaatselijk drastisch worden ingrepen om het gebouw alsnog te redden. Het werd een permanent zoeken naar een compromis tussen behoud van het authentieke en de noodzakelijke modernisering om te beantwoorden aan de eisen op vlak van stabiliteit, brandveiligheid, akoestiek en andere normen.

©2020 LMS Architecten bv Brugge | Privacy beleid | Disclaimer | ingeschreven bij de Orde van Architecten West-Vlaanderen

Webdesign Weblounge